Selecteer een pagina

Photo: CC

” The little things? The little moments? They aren’t so little”.

Van een favoriete mindfulness leraar Jon Kabat-Zinn komt bovenstaande quote. Mijn interpretatie: ieder moment is even waardevol. Ook als ze onbetekenend lijken.

 

Niet de eindbestemming maar de reis

In ons streven naar meer, mooier en beter kunnen  we zó gericht zijn op het eindresultaat dat we de momenten ernaartoe niet volledig bewust ervaren. Momenten van vreugde vergeten we te vieren of staan we niet bij stil. Momenten van tegenslag gaan we liefst uit de weg door afleiding te zoeken of door op te lossen. Dat leidt tot “gemiste momenten” in het verleden of een fixatie op een kans in de toekomst ten koste van wat je nu doet.

 

Ervaar ook ongewenste momenten met aandacht

Hoe goed ben je werkelijk in staat met aandacht momenten te ervaren? Kun je genieten zonder het moment te willen vasthouden? Kun je aanwezig blijven bij jouw eigen innerlijke onrust wanneer het leven even heel erg tegenzit? Zonder dat moment direct te repareren of ontvluchten?

LEVEN is in ieder moment

Ieder moment is waardevol. De ervaring dat je “leeft” vindt plaats in een moment, niet pas bij de eindbestemming.