Selecteer een pagina

fireplace-1024x768

Soms ben je je heel bewust van wat in je leven echt belangrijk is. Meestal op momenten dat het dreigt mis te gaan. Je dreigt je baan kwijt te raken of een geliefde raakt ernstig ziek. Dan weet je ineens wat je echt belangrijk vindt en meestal gaat het dan heel basaal om gezondheid, kinderen, geliefden, ouders of een dak boven je hoofd.

De echte vraag is waarom je iets belangrijk vindt.

Als je ooit bent begonnen aan een nieuw project, een nieuwe relatie of een nieuwe carrière dan herinner je je vast nog wel het droombeeld dat je toen voor ogen had. Wanneer de roes van frisse moed en enthousiasme slijten en de realiteit is dat je hard moet werken om te bereiken wat je voor ogen hebt, rijst weleens de vraag of al die inspanning de moeite waard is. Als je een jaar na een carrière verandering nog steeds aan het ploeteren bent, kun je je afvragen waarvoor je het allemaal doet.

Als je weet waarom je iets doet, kun je nooit falen

Misschien blijf je heel lang doorvechten om er een succes van te maken omdat ermee stoppen voelt als falen. Wanneer je gericht bent op wat of hoe je iets doet is dat begrijpelijk. We rekenen onszelf en anderen snel af op wat wij doen en zeggen.

Echter, wanneer is de laatste keer dat je stilstond bij waarom je iets onderneemt?

Een uitdaging aan gaan vraagt moed en vertrouwen maar heeft de grootste kans van succes wanneer je je bewust bent van waarom je dit wilt. Wanneer je dan onderweg heel hard moet werken, zal de antwoord op die vraag je helpen doorgaan of juist doen besluiten dat het tijd is ermee te stoppen. Stoppen omdat je op deze manier niet bereikt wat je voor ogen had. Als je weet waarom je iets doet, kun je nooit falen omdat het niet gaat om een meetbaar eindresultaat.

Het gaat erom of wat je doet in overeenstemming is met wie je bent, wat jouw persoonlijke waarden zijn. Is wat jij doet een uitdrukking van wie jij bent en waar jij in gelooft? Of draag je een boodschap uit die verder van jou afstaat, omdat je daarmee voldoet aan heersende opvattingen?

 

photo credit: a feather via photopin (license)

photo credit: a feather via photopin (license)

Waarden leef je elke dag.

De keuzes die je hebben geleid tot waar je nu bent, zijn gebaseerd op waarden. Dat gaat veelal onbewust.

Ook wanneer niet teveel ballen tegelijk in de lucht houdt, loont het te onderzoeken of je in overeenstemming met je waarden handelt. Stel jezelf dan de vraag “waarom vind ik dit belangrijk?”

Blijf net zo lang die vraag stellen tot je uitkomt bij een antwoord dat …

… je raakt

…persoonlijke betekenis heeft

…niet geëvalueerd kan worden – door jezelf of anderen

…niet een meetbaar eindresultaat is

…een dagelijkse wegwijzer voor je gedrag kan zijn

 

Als je ontdekt dat je als ouder een liefdevolle relatie met je kinderen van grote waarde vindt, kun je jezelf op lastige momenten de vraag stellen “hoe ga ik hiermee op een liefdevolle manier om?”

Als je collegialiteit een belangrijke waarde vindt, vraag je dan af welk (voorbeeld)gedrag je kunt vertonen om dit uit te dragen waarmee je de kans vergroot dat je het terugkrijgt.

 

Overlevingsgedrag kost veel energie

Jouw persoonlijke waarden bepalen hoe je je gedraagt en welke keuzes je maakt. Als je tot de conclusie komt dat je hard werkt met veel tegenzin, kan er sprake zijn van overlevingsgedrag. Misschien werk je wel heel hard omdat de waarden van jouw omgeving conflicteren met jouw persoonlijke waarden maar de consequenties van ermee stoppen doembeelden oproept. Ook dat is een waardevolle constatering. Meer zelfs, want dan kun je bewust actie nemen in de richting van jouw waarde in plaats van wat jou wordt opgelegd.

 

Weet jij waarom je doet wat je doet?

Wil je onderzoeken hoe je met minder moeite meer bereikt door bewuster jouw persoonlijke waarden dagelijks in te zetten?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek wat je kunt doen om uit de overleefstand te komen en meer energie over te houden voor wat echt telt.