Selecteer een pagina

 

Stressweerbaarheid herkennen

Stressweerbaarheid is een noodzakelijke eigenschap in professionele kenniswerkers en leidinggevenden. Complexe opdrachten, snel schakelen onder tijdsdruk en te midden van veranderingen en onzekerheden zijn eerder regel dan uitzondering.

Waaraan is stress weerbaarheid  te herkennen? Het reikt verder dan veel werk aan kunnen of snel kunnen aanpassen bij veranderingen. Mensen die vanuit stressweerbaarheid handelen, blijken drie kenmerken te delen waardoor zij ongeacht de omstandigheden evenwichtig en effectief blijven presteren.

Drie kenmerken van stressweerbaarheid

In 1979 voerde Suzanne Kobasa een onderzoek uit naar psychologische weerbaarheid onder zakenlieden die onder grote druk stonden. Daaruit bleek dat zij niet bezweken of ziek werden dankzij drie kenmerken (drie C’s):

  • Control (controle)– De mensen uit het onderzoek handelden vanuit de overtuiging altijd hun situatie te kunnen beïnvloeden. Daarnaast accepteerden zij dat het in het leven kan tegenzitten of meezitten en beschouwden zichzelf nooit als slachtoffer. Het bleek dat de mate van controle over een situatie grotendeels is gebaseerd op persoonlijke perceptie. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

Wanneer heb ik mij voor het laatst machteloos gevoeld?

Wat was anders geweest als ik had gereageerd vanuit volledig vertrouwen op een goede uitkomst?

  • Challenge (Uitdaging) – Het besef dat niets bij hetzelfde blijft is en alles aan verandering onderhevig, stelde de onderzoekspersonen in staat te anticiperen op veranderingen. Zij vatten verandering op als keuzen om deze op te vatten als uitdaging of als bedreiging voor de status quo. Wie makkelijk kan loslaten kansen zien en zich zonder weerstand aanpassen aan een nieuwe situatie.Wil je wendbaar met verandering omgaan oefen dan met kleine veranderingen in je dagelijkse routine. kleine veranderingen kunnen tenslotte een     groot effect hebben.

Hoe gehecht ben je aan je huidige situatie?

  • Commitment (Betrokkenheid)– Betrokkenheid verwijst naar de innerlijke drang volledig aanwezig te willen zijn bij alles wat op je weg komt. Door de bereidheid altijd “aangehaakt” te blijven in interacties met anderen of bij de taak die je uitvoert. Het tegenovergestelde van betrokkenheid zit in cynisme, “afhaken” en afwezig zijn in interacties. Multitasking bijvoorbeeld, weerhoudt je ervan volledig aanwezig en gefocust een taak af te ronden of een gesprek te voeren. Mindfulness beoefenen kan ook zonder meditatiekussen.

Wanneer was je vandaag volledig aanwezig bij een taak, een gesprek of bij jezelf?

 

Optimisten zijn weerbaarder

De type mensen die in verband worden gebracht met optimaal  weerbaar tegen stress zijn de mensen die altijd de zonnige kant van het leven zien, de optimisten. Zo bezien lijkt het of je geluk moet hebben want een glas half loopt niet vanzelf vol. Toch kunnen minder optimistische mensen zich ook de drie principes van stress weerbaarheid eigen maken. Wil je een indicatie voor jouw eigen optimisme, doe dan de Life Orientation Test. Een score Hoger dan 17 verwijst naar kenmerken van pessimisme, een score lager dan 17 neigt naar optimisme.

Pessimisten kunnen het leren

Coaching bij Stressvrije Professional is specifiek gericht op de begeleiding bij de thema’s en vraagstukken die leiden tot meer stressweerbaarheid en omgaan met onzekerheden en crisis situaties. Ook bij minder aardverschuivende veranderingen is het goed om te ervaren hoe je meer invloed kunt hebben op de uitkomst. Het enige wat er voor nodig is, is het voornemen om anders, optimistischer in het leven te staan!

Waarin wil jij beter worden?

Wil jij weten hoe coaching jou kan helpen te groeien en de grip op je leven te vergroten? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.