Selecteer een pagina

 

Alles loopt toch goed? Zolang het gaat zoals nu is het vol te houden. we vertrouwen blindelings op onze veerkracht. Vast ritme, duidelijkheid, niets verstoren. Zolang er niets veranderd gaat het goed. Dan lukt het wel al die ballen hoog te houden.

Tegenslagen

Totdat iets onverwachts het ritme verstoort; Een flinke blessure, een reorganisatie met onzeker toekomst, een ouder die wordt opgenomen of extra (mantel)zorg nodig heeft. Een kind dat onverwacht bijzondere aandacht nodig heeft.

Op zoek naar evenwicht

Meestal zijn het de omstandigheden buiten onszelf die de potentie hebben ons uit evenwicht te brengen. Over het algemeen kunnen we ons goed aanpassen aan tijdelijke veranderingen. Als vanzelf gaan we snel op zoek naar een nieuw evenwicht. Er is altijd weer een behoefte balans, enige voorspelbaarheid zodat we onvoorspelbaarheden kunnen toelaten.

Willpower kills

Maar wat nu als nu blijkt dat de aanpassing moeizaam gaat. Omdat we al een tijd ongemerkt lopen op een reserve batterij.

Natuurlijk passen we ons aan. Maar wel slechtgehumeurd, zonder geduld, zonder energie. Er zijn ballen gevallen en het lukt niet meer ze allemaal op te rapen, het voelt als falen.

We leveren een dagelijkse strijd om alles op de rit te houden terwijl de energie en blijdschap wegsijpelen. Tot we ons op een dag afvragen waar we het voor doen: “Is dit het nou?”

We functioneren op wilskracht en beseffen niet, dat wilskracht een sluipmoordenaar is. Wilskracht kost onnoemelijk veel energie en is op de lange termijn niet vol te houden. Wilskracht is altijd een tijdelijke oplossing.

Actie is de makkelijke weg

Een grotere veerkracht ontwikkelen is de duurzame oplossing. Het bepaalt hoe groot ons vermogen is om met tegenslagen om te gaan. Hoe wendbaar we werkelijk zijn in moeilijke situaties. Hoe we ons kunnen loslaten van momenten die eeuwig mogen duren.

Hoe staat het met jouw leefritme? Is er ruimte voor tegenslagen?
Ben jij veerkrachtig als bamboe of wilskrachtig een zuidwester storm?  

Liever dan een spoor van vernieling in ons leven achter laten, verlangen we er van nature naar met de stroom van het leven mee te gaan. We willen evenwichtig blijven, onszelf blijven bij tegenslagen en grote veranderingen.

Het is belangrijk om niet direct in de actie te schieten (tenzij je gevaar loopt natuurlijk). Over het algemeen is actie de makkelijk(st)e weg. In een fractie van een seconde hebben we al een oordeel of iets een wenselijk of onwenselijk innerlijke ervaring teweegbrengt en schieten we in de verdediging.

Veerkracht kan groeien

Veerkracht komt voort uit het vermogen de innerlijke ervaring te op te merken, erkennen voor onszelf en vervolgens handelen op een wijze die overeenkomt met onze waarden.

De tegenslag wordt niet groter gemaakt dan het is en er is een innerlijk vertrouwen het aan te kunnen. Zonder alles direct al te hoeven weten.

Er is een optimisme dat, wat er ook gebeurt, ook dit komen we te boven. Er is een gebrek aan weerstand in de wetenschap dat je we niet overal invloed op hebben. Er is acceptatie van de innerlijke ervaring van geraakt zijn: we zijn boos, verdrietig of teleurgesteld. Door dat op te merken gaat het niet verder doorgroeien wanneer we even niet opletten.

Dit moment is waar we het nu mee moeten doen. Die innerlijke ervaring die liever niet zouden hebben is er nu eenmaal. En hij verandert van moment tot moment.

Want alles is tijdelijk.

Vertrouwen in onszelf

Laten we om de juiste reden in actie komen: wanneer het gaat om onze waarden. Niet om een gevoel in onszelf te ontvluchten.
Laten we tonen onze relaties koesteren.
Laten we creëeren als expressie van de verbinding van onszelf met de omgeving.
Laten we ware veerkracht tonen wanneer het leven ons uitdaagt.
Laten we vertrouwen op ons natuurlijke vermogen het beste ervan te maken.
Laten we de moed hebben in contact te blijven met het leven, wat het ook brengt.
Laten we tenslotte, vertrouwen hebben in onszelf in de wetenschap dat we alles aankunnen.