Selecteer een pagina
werk-privé balans

Photo: CC

Heel veel werkende moeders worstelen dagelijks om veel ballen in de lucht te houden terwijl topvrouwen moeiteloos werk met een gezin en vrijetijdsbestedingen lijken te combineren. Hoe gaan succesvolle topvrouwen om met het structureel tijdtekort dat ook zij moeten ervaren? Gangbare time management oplossingen voldoen op de lange termijn meestal niet. Om echt de toegenomen druk effectief het hoofd te bieden is het nodig dieper te gaan. Want veranderen wat je doet is time management. Veranderen hoe je iets doet zit in mindset en gedrag en daarmee ga je bergen verzetten!

Stel je voor wat er mogelijk wordt als je je minder laat sturen door verwachtingen en meer door wat je echt wilt. Het is aan jou om de regels naar je hand te zetten. Laat je inspireren door deze 10 strategieën om anders om te gaan met druk en verwachtingen van jezelf en je omgeving.

 

Verander de regels

Als Totdat je na verloop van tijd opnieuw tijd en energie tekort komt om werk en moederschap prettig te combineren.

In Lean In vertelt  Sheryl Sandberg, COO bij Facebook, hoe zijzelf en andere vrouwen vaak in stilte worstelen met hun werk-privé dilemma’s. een van de belangrijkste obstakels die vrouwen opwerpen voor hun eigen succes, is de verwachtingen die zij hebben van hun rol als moeder naast een fulltime) verantwoordelijke functie.

Laat je niet sturen door verwachtingen  – van jezelf of anderen. Het verschil maak je door hoe je de controle overneemt:

  1. Werk op jouw voorwaarden

“Er zal nooit minder beslag op jouw tijd gelegd worden dus het is aan jou om te bepalen hoe je bereid bent daarmee om te gaan” Is het advies dat Sandberg krijgt bij McKinsey.  Er zullen nooit genoeg uren in een dag zijn om alles te doen. Het is jouw verantwoordelijkheid om een grens te stellen. Je moet zelf bepalen hoeveel uren je bereid bent om te werken, hoeveel zakelijke overnachtingen van huis te zijn. Als de functie later niet geschikt blijkt, dan weet je tenminste dat je het op jouw eigen voorwaarden hebt geprobeerd.

Laat je niet sturen door verwachtingen maar oefen controle op wat jij doet door bewuste keuzes voor jezelf te maken.

 

  1. Doe het allerbeste wat jij kunt doen

In plaats van steeds harder en meer te werken, bespaar je tijd door je eerst af te vragen wie jij wilt zijn voor jouw bedrijf, en welke impact jij maken en wat je doelen zijn. Wanneer je weet waar je voor staat worden keuzes om efficiënter en selectiever te werken eenvoudiger. Verleg je aandacht van kwantiteit naar de kwaliteit van wat je oplevert, maar waak ervoor om perfectie na te streven!

Wat is het beste dat jij kunt doen voor het succes van het bedrijf, het team?

 

  1. Werk niet tot je erbij neervalt

Vereisen jouw verantwoordelijkheden werkelijk dat je 12 uur per dag werkt? Geen enkele werkgever is erbij gebaat wanneer mensen uitvallen door uitputting. Hoort het bij de bedrijfscultuur? Wil je als werkende ouder betrokken over te komen door te overcompenseren? Is het voortbestaan van je functie onzeker waardoor je met harder werken je waarde wilt tonen? Soms ligt er een diepere persoonlijke reden achter zoals een patroon van erkenning en waardering “moeten verdienen” of de overtuiging dat werk niet vanzelf mag gaan. Daarin liggen

Sta stil bij de achterliggende motivatie om structureel over te werken.

 

  1. Verwacht het onverwachte

Om de indruk te vermijden de “kantjes eraf te lopen” neigen werkende moeders tot “overcompenseren” ten koste van hun eigen energiereserves. Ouderschap brengt onvoorspelbaarheid met zich mee en dat combineert slecht met de behoefte alles perfect te willen doen. Omdat het onvoorspelbare niet te vermijden is, is de meest effectieve houding om het toe te laten. En dan pas de volgende stap te bedenken – niet van tevoren.  Het laat ruimte over voor toeval en nieuwe inzichten.

Van gedachten veranderen wordt makkelijker als je niet alles geïnvesteerd hebt.

 

  1. Streef naar haalbaar en af

In plaats van streven naar perfectie, streef liever naar houdbaar en bevredigend. Zowel professioneel als privé heeft iets afmaken dat goed genoeg is de voorkeur boven eindeloos streven naar perfectie. Haalbaar blijkt vaak al een uitdaging. Bedenk wat de onderliggende gedachte is wanneer je liever perfectie nastreeft.

Heeft dat te maken met hoe je beoordeeld wilt worden of is een hogere kwaliteit werkelijk relevant en haalbaar?

 

  1. Vergelijk jezelf niet met anderen

Iedereen laat het liefst de mooie kant van zichzelf zien. Waar anderen echt mee worstelen hebben we meestal geen zicht op . Alle angsten, twijfels en bedenkingen die jij hebt heeft een ander ook ooit gehad. Het verschil tussen jouw en een ander zijn jullie keuzes, talenten, waarden en doelen. Wat werkt voor een ander hoeft niet voor jou te werken.

Laat je inspireren, leer en laat je vervolgens leiden door wie jij bent, wat jouw waarden zijn en waar jij voor staat.

 

  1. Toets jouw ideaalbeeld

Uit een Canadees onderzoek (Milkie) bleek dat het aantal uren dat werkende moeders besteedden aan hun kinderen in 1975 was gestegen van 6,5 uur in 1975 naar 11 uur per week in 2000; evenveel als het aantal uren dat thuisblijf moeders besteedden in 1975. in 2000 was het aantal uren dat thuisblijfmoeders aan hun kinderen besteedden gestegen naar 17 uur per week in 2000. De verklaring voor het verschil ligt gedeeltelijk in de combinatie van zorguren en vrije tijd. Enerzijds blijkt dat de zorg voor kinderen meer gericht wordt op plezier maken. Anderzijds, besteden ouders nu meer persoonlijke tijd aan hun kinderen vergeleken met 40 jaar geleden toen het gebruikelijk was vrije tijd door te brengen zonder kinderen.

Waarop is jouw “norm” gebaseerd voor de tijd die je besteedt aan je kinderen?

 

  1. Een kind heb je niet alleen

“it takes a village to raise a child” zegt een traditioneel Afrikaans gezegd. De opvoeding van een kind hoeft niet alleen neer te komen op schouders van een of beide ouders. Een kind voelt zich weliswaar veilig wanneer de moeder continu aanwezig is. Maar onderzoek toont aan kinderen zich hetzelfde ontwikkelen wanneer de zorg wordt uitbesteed (Early Child Care Research Network 1991).

Hoe gelijk zijn de taken thuis verdeeld en wat is er nog mogelijk?

 

  1. Wat kinderen echt nodig hebben

Wat van veel grotere invloed is op hun welzijn is de mate waarin de ouders betrokken en positief optreden en een emotioneel intieme relatie onderhouden. Ook werkende ouders kunnen kinderen liefde, zorg, tijd en aandacht bieden.

Laat waarden de invulling van jouw ouderschap bepalen, niet je schuldgevoel. 

 

  1. Vraag, kies en ga ervoor

Een carrière met een gezin combineren betekent voortdurend keuzes moeten maken.Het ongemakkelijke gevoel komt gedeeltelijk voort uit de behoefte niets te willen missen. Geen schoolvoorstellingen, geen werkbijeenkomst. Om teleurstelling en schuldgevoel voor te zijn, realiseer je welke dilemma’s je voor staat. Stel jezelf de vraag “wat wil ik nu het liefst, wat vind ik echt belangrijk?”.

Kies en ga ervoor, ook wanneer dat op enig moment je werkzaamheden zijn en je dus dit keer niet bij je kind bent. Jij bepaalt.

 

Sandberg vertelt verder over een aantal uiteenlopende oplossing die vrouwen bedenken om tegelijk hun moederlijke plichten te vervullen als hun verantwoordelijkheden als executives na te komen. Hilarisch en toch ook weer niet is het voorbeeld van de moeder die ervoor kiest haar kinderen volledige gekleed naar bed te laten gaan omdat haar dat 15 minuten scheelt de volgende ochtend.

Dat het geheim van een werk-privé balans niet zit in het volgen van regels en verwachtingen wist je waarschijnlijk al. Het zit eerder in de bereidheid de ongemakkelijkheid van imperfectie en beperkte controle te ervaren. Dat is beslist niet de makkelijkste weg maar wel een die het meest oplevert. Dan zijn afwegingen bewust gebaseerd op wat voor jou echt telt, wat je weet dat je te bieden hebt en hoe je dat wilt uitdrukken.

 

Waar loop jij tegenaan en wat gaat makkelijk? Deel het hieronder!

Doe je dat liever persoonlijk en wil jij weten hoe je weer moeiteloos aan het stuur komt na een periode van verandering? Neem dan vrijblijvend contact op.