Selecteer een pagina

Lang nadenken over een probleem is zelden de oplossing.
Een lange periode van twijfel had mijn klant achter zich en nu deelde ze met mij haar vraag wat ze zou doen.  Ze was in dilemma: een investering van twee jaar tijd weggooien of toch blijven? Piekeren gaf geen uitsluitsel. Samen zijn we een weg in geslagen die die we neigen te vermijden.

Doorvoelen

De uitnodiging was om de ervaring met het lichaam te benaderen in plaats van het verstand. Het effect was zichtbaar. Even later was er een grote last van haar schouders. Een halfslachtig besluit was nu ineens doorvoeld. Nu was ze pas echt  overtuigd terwijl de rationele afweging dat niet voor elkaar had gekregen. Stralend van een haast tastbare lichtheid is ze nu klaar voor een volgende stap. Een nieuwe ervaring.

Het verstand is niet geschikt

Ons verstand is sterk ontwikkeld om problemen mee op te lossen. We vergissen ons echter wanneer we het verstand raadplegen om uit innerlijke dilemma’s te komen, de twijfel te stoppen. Daar kan het verstand niets mee. Maar een andere intelligentie in je lijf wel. We weten best dat we die binnenin de antwoorden op vragen hebben. We zijn alleen ongeoefend in die wijsheid raadplegen omdat het doorvoeld en ervaren moet worden.

Anders kijken

Ervaren levert nieuwe inzichten. Inzichten bieden nieuwe perspectieven waardoor je anders de wereld inkijkt. Het onmogelijke is niet zo onmogelijk meer. Zo kun je een visie voor je toekomst definiëren.
Wat wil je verwezenlijken wat nu nog onmogelijk lijkt?

Wil jij weten hoe je jouw innerlijke wijsheid activeert, neem dan contact op.